Vi tar din organisation
till nästa nivå

Baserat på över 20 års världsledande forskning

Baserat på över 20 års världsledande forskning och en databas med över 1.000.000 individer, har Springlife en unik erfarenhet att mäta nuläge, analysera eventuellt glapp och skapa riktat fokus för framgångsrika beteenden. Det skapar mätbara ekonomiska värden för verksamheter och organisationer.

Läs mer

Så tycker våra kunder

Springlife har hjälpt oss att agera mer proaktivt och identifiera vad vi bör fokusera på. Att använda Springlife Online har gjort att vi kan prioritera vad vi behöver utveckla för att nå våra mål snabbare och maximera våra resultat..

Åsa Brunzell

Head of HR, AstraZeneca Sweden Operations

Läs mer

De senaste sju åren har Springlife Online varit ett väldigt viktigt strategiskt verktyg för oss för att kunna mäta och radikalt förbättra vår prestation. Springlife Online accelererar vår exekvering av strategin och därigenom våra resultat.

Bosse Ågren

SVP Business, Corporate Management Skandia

Läs mer

Vi har använt Springlife Online för att mäta utvecklingen av vår organisation. Genom att arbeta med Springlife Online har vi nu förbättrats inom samtliga områden. Verktyget ger oss en utmärkt överblick över organisationen, vad vi prioriterar samt framtida utvecklingsområden

Jens Schollin

Rektor, Örebro Universitet

Läs mer

Vi stod inför utmaningar gällande våra medarbetares mål kopplat till vår övergripande strategi. Genom att använda Springlife Online fick vi snabbt reda på vilka delar av målen vi i första hand behövde arbeta med och förbättra. Vi arbetade systematiskt med Springlife Online, vilket resulterade i en kraftigt förbättrad målkvalitet med 17% och att effektiviteten i organisationen ökade med 12%.

Per-Arne Vahlund

VD Gavlefastigheter

Läs mer

Vi har kontinuerligt sedan 2005 arbetat med Springlife Online vilket har varit ett viktigt och användbart verktyg i vårt mål- och förbättringsarbete. Trots en redan mycket hög och stabil prestationsnivån ledde detta till kraftfulla förbättringar. Genom att kontinuerligt använda sig av Springlifes Online har vi ökat prestationsnivån och säkerställt att organisationen presterar så effektivt som möjligt.

Åsa Vannerus

HR Chef, Skandia Fastigheter

Läs mer

Aktuellt