Vi tar din organisation
till nästa nivå

Passion baserad på över 20 års världsledande forskning

Vi hjälper organisationer att få djupa insikter om engagemang, prestation och hälsa på alla nivåer i organisationen. Organisationen kan därefter agera för att säkerställa rätt beteenden och skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå mål och hållbara resultat.

Läs mer

Så tycker våra kunder

Springlife har hjälpt oss att agera mer proaktivt och identifiera vad vi bör fokusera på. Att använda Springlife metoden har gjort att vi kan prioritera vad vi behöver utveckla för att nå våra mål snabbare och maximera våra resultat..

Åsa Brunzell

Head of HR, AstraZeneca Sweden Operations

Läs mer

De senaste sju åren har Springlife metoden varit ett väldigt viktigt strategiskt verktyg för oss för att kunna mäta och radikalt förbättra vår prestation. Springlife metoden accelererar vår exekvering av strategin och därigenom våra resultat.

Bosse Ågren

SVP Business, Corporate Management Skandia

Läs mer

Vi har använt Springlife metoden för att mäta utvecklingen av vår organisation. Genom att arbeta med Springlife metoden har vi nu förbättrats inom samtliga områden. Verktyget ger oss en utmärkt överblick över organisationen, vad vi prioriterar samt framtida utvecklingsområden

Jens Schollin

Rektor, Örebro Universitet

Läs mer

Vi stod inför utmaningar gällande våra medarbetares mål kopplat till vår övergripande strategi. Genom att använda Springlife metoden fick vi snabbt reda på vilka delar av målen vi i första hand behövde arbeta med och förbättra. Vi arbetade systematiskt med Springlife metoden, vilket resulterade i en kraftigt förbättrad målkvalitet med 17% och att effektiviteten i organisationen ökade med 12%.

Per-Arne Vahlund

VD Gavlefastigheter

Läs mer

Vi har kontinuerligt sedan 2005 arbetat med Springlife metoden vilket har varit ett viktigt och användbart verktyg i vårt mål- och förbättringsarbete. Trots en redan mycket hög och stabil prestationsnivån ledde detta till kraftfulla förbättringar. Genom att kontinuerligt använda sig av Springlife metoden har vi ökat prestationsnivån och säkerställt att organisationen presterar så effektivt som möjligt.

Åsa Vannerus

HR Chef, Skandia Fastigheter

Läs mer

Aktuellt