Vi tar din organisation
till nästa nivå

Kunskap baserad på över 20 års världsledande forskning

Vi hjälper organisationer att få djupa insikter om engagemang, prestation och hälsa på alla nivåer i organisationen. Organisationen kan därefter agera för att säkerställa rätt beteenden och skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå mål och hållbara resultat.

Läs mer

Så tycker våra kunder

Springlife har hjälpt oss att agera mer proaktivt och identifiera vad vi bör fokusera på. Att använda Springlifemetoden har gjort att vi kan prioritera vad vi behöver utveckla för att nå våra mål snabbare och maximera våra resultat..

Åsa Brunzell

Head of HR, AstraZeneca Sweden Operations

Läs mer

De senaste sju åren har Springlifemetoden varit ett väldigt viktigt strategiskt verktyg för oss för att kunna mäta och radikalt förbättra vår prestation. Springlifemetoden accelererar vår exekvering av strategin och därigenom våra resultat.

Bosse Ågren

SVP Business, Corporate Management Skandia

Läs mer

Vi har använt Springlifemetoden för att mäta utvecklingen av vår organisation. Genom att arbeta med Springlifemetoden har vi nu förbättrats inom samtliga områden. Verktyget ger oss en utmärkt överblick över organisationen, vad vi prioriterar samt framtida utvecklingsområden

Jens Schollin

Rektor, Örebro Universitet

Läs mer

Vi stod inför utmaningar gällande våra medarbetares mål kopplat till vår övergripande strategi. Genom att använda Springlifemetoden fick vi snabbt reda på vilka delar av målen vi i första hand behövde arbeta med och förbättra. Vi arbetade systematiskt med Springlifemetoden, vilket resulterade i en kraftigt förbättrad målkvalitet med 17% och att effektiviteten i organisationen ökade med 12%.

Per-Arne Vahlund

VD Gavlefastigheter

Läs mer

Vi har kontinuerligt sedan 2005 arbetat med Springlifemetoden vilket har varit ett viktigt och användbart verktyg i vårt mål- och förbättringsarbete. Trots en redan mycket hög och stabil prestationsnivån ledde detta till kraftfulla förbättringar. Genom att kontinuerligt använda sig av Springlifemetoden har vi ökat prestationsnivån och säkerställt att organisationen presterar så effektivt som möjligt.

Åsa Vannerus

HR Chef, Skandia Fastigheter

Läs mer

Aktuellt