Händelser

Vision och motivation är bränslet för att nå målet!

Många blandar ihop vision och mål. Konsekvensen av det blir att organisationen och ledningen skapar omfattande dokument, sida upp och sida ner, med ett innehåll som i själva verket är en blandning av allt från vision till en operativ detalj i organisationen. Det är inte mål.