Erbjudande

Springlifes Programvara SpringlifeOnline och FollowApp™ hjälper verksamheter att nå ökat ekonomiskt värde.

VI ÄR
ett företag baserat på forskning som möjliggör ökad omsättning och vinst.

VI ERBJUDER
en produkt och en metod som kartlägger förutsättningarna för att leverera och prestera i en organisation.
FollowApp™ leder till ökad prestation inom organisationen och ger stöd till ledare för att vidta nödvändiga åtgärder – i tid.

Springlife FollowApp™ har bevisad koppling till hållbarhet och ekonomisk förbättring.

Springlife kartlägger på vetenskaplig basis organisationens beteende, beteendeförändring och prestation.

Springlifes programvara FollowApp™ hjälper chefer och organisationer att få aktiviteter att genomföras och strategier att implementeras. FollowApp™ används även för att definiera KPI:er och nyckeltal som tydliggör de prioriterade målen för hela organisationen.

Logga in i FollowApp™ här