Erbjudande

Springlifes programvara Springlife Online, SOL, hjälper verksamheter att nå ökat ekonomiskt värde.

Med Springlife Online, SOL, hjälper Springlife verksamheter att uppnå ett bestående ökat ekonomiskt värde och framgångsrika beteendeförändringar, genom att skapa riktat fokus.
I vårt erbjudande ingår även stödjande insatser för att säkerställa ett hållbart resultat.

Genom att identifiera och bryta ned den viktigaste KPI`n  (Key Performance Indicators) i ledande mätetal samt identifiera HUR de kan säkerställa måluppfyllnad, får kunden de bästa förutsättningarna att lyckosamt och säkert uppfylla sina strategier betydligt snabbare.

Springlife Online, SOL, är skapat för att användas av hela organisationen. Genom att tydliggöra målen för hela organisationen, säkerställa vart de är på väg samt hur, behåller SOL organisationen högst motiverad och ansvarig för sin del av strategin.

SOL mäter vetenskapligt organisationens beteende, beteendeförändring och prestation. Verktyget identifierar det mest effektiva sättet att nå målen inom organisationen.

Logga in i SOL här