Om oss

Springlife

Vår passion är att skapa engagemang, ökad prestation och hälsa för att uppnå framgångsrika och hållbara organisationer!

Vi hjälper organisationer att få djupa insikter om engagemang, prestation och hälsa på alla nivåer i organisationen. Organisationen kan därefter agera för att säkerställa rätt beteenden och skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå mål och hållbara resultat.

Vi har genom världsledande forskning utvecklat och finjusterat en metod som är unik och vetenskapligt validerad. Vår forskning bygger på hur man skapar en hållbar och framgångsrik organisation som hanterar en föränderlig omvärld, ökad stress och konkurrenstryck.

Varför namnet Springlife?
Spring – reflekterar våren, att växa och se nya möjligheter.
Life – återspeglar att vi ser på organisationer som levande organismer, att människan är central för en framgångsrik verksamhet och att livet innebär att ständigt hantera nya utmaningar och möjligheter.

Allmänt

  • Vår forskning med professor Bengt Arnetz i spetsen, grundar sig i tiotusentals analyser som säkerställer Springlifes metod. Metoden identifierar konkreta insatser som ledning och medarbetare bör göra för att minska stress, öka hälsa och engagemang samt förbättra verksamhetseffektiviteten
  • Ökad efterfrågan från privata och offentliga organisationer av vår metod, kunskap och dess effekter ledde till att Springlife grundades 1998
  • Springlife metodens tillförlitlighet och vetenskaplighet säkerställdes av Arbetsmiljöfonden samt NUTEK inför grundandet
  • För att läsa mer om professor Bengt Arnetz forskning, klicka här.

Kontakta oss för mer information