Om oss

Springlife

Vår passion är att ge förutsättningar för engagemang, prestation och god hälsa som skapar framgångsrika och hållbara organisationer!

Vi har genom världsledande forskning utvecklat en metod som är vetenskapligt validerad. Den bygger på konkreta områden som ger resultat och där vi genom vår produkt Springlife FollowApp™ skapar kontinuitet med aktiviteter som följs upp digitalt.

Varför namnet Springlife?
Spring – reflekterar våren, att växa och se nya möjligheter.
Life – återspeglar att vi ser på organisationer som levande organismer, att människan är central för en framgångsrik verksamhet och att livet innebär att ständigt hantera nya utmaningar och möjligheter.

Allmänt

  • Vår forskning med professor Bengt Arnetz i spetsen, grundar sig i tiotusentals analyser som säkerställer Springlifes metod. Metoden identifierar konkreta chefs- och medarbetaraktiviteter som leder till hållbart ökad prestation, verksamhetseffektivitet, engagemang och därmed lägre stress och bättre hälsa.
  • Ökad efterfrågan från privata och offentliga organisationer av vår metod, kunskap och dess effekter ledde till att Springlife grundades 1998
  • Inför grundandet av Springlife säkerställde Arbetsmiljöfonden och NUTEK tillförlitligheten och vetenskapligheten av Springlifes metod. Nyligen beviljades Springlife ett tillväxtlån från Almi för att delfinansiera utvecklandet av FollowApp™.
  • För att läsa mer om professor Bengt Arnetz forskning, klicka här.

Kontakta oss för mer information