Händelser

Nya kunder

Vi kan glädjande summera det första kvartalet 2019 med att vi har fått förtroendet att hjälpa flera olika verksamheter och organisationer inom både den offentliga och privata sektorn. Både större och mindre verksamheter ser fördelarna med Springlifes kunskaper och metoder samt möjligheter att anpassa dessa till deras behov och önskemål.