Så här tycker ett axplock av våra kunder om samarbetet med Springlife!

Nedan berättar några av Springlifes kunder om deras erfarenheter av att samarbeta med oss samt hur Springlifes applikationer bidragit till ökad prestation och bättre styrning.

”Springlife verktyg ger oss en tydlig bild av våra potentialer och utmaningar, och med hjälp av Springlife analys kan vi ta datadrivna beslut för ett mer effektivt utvecklingsarbete.”

Victoria Larsson, Verksamhetsutvecklare, Willab Garden AB

”Springlife har hjälpt oss att agera mer proaktivt och identifiera vad vi bör fokusera på. Att använda Springlifemetoden har gjort att vi kan prioritera vad vi behöver utveckla för att nå våra mål snabbare och maximera våra resultat.”

Åsa Brunzell, Head of HR, AstraZeneca Sweden Operations

”Vi har kontinuerligt sedan 2005 arbetat med Springlifemetoden vilket har varit ett viktigt och användbart verktyg i vårt mål- och förbättringsarbete. Trots en redan mycket hög och stabil prestationsnivån ledde detta till kraftfulla förbättringar.
Genom att kontinuerligt använda sig av Springlifemetoden har vi ökat prestationsnivån och säkerställt att organisationen presterar så effektivt som möjligt.”

Åsa Vannerus, HR Chef, Skandia Fastigheter

 

”Springlife ger oss kontinuerligt ett nuläge och framtidsprognos över våra ledares och medarbetares förutsättningar för hälsa och prestation.
Utifrån de styrkor och utmaningar vi identifierar gör vi rätt aktiviteter som tillsammans lyfter prestationen i hela Orexo som i sin tur ger en
positiv effekt på vår väg för långsiktig tillväxt.

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Orexo

”Våra medarbetare är en viktig strategisk resurs och en förutsättning för att vi ska nå våra strategiska mål med god ekonomisk utveckling och nöjda kunder. Springlifes verktyg är en viktig del för oss i att prioritera våra aktiviteter och säkerställa att våra medarbetare har rätt förutsättningar för att vi ska lyckas med detta.

Peter Landin, VD, KBAB


”Som användare av Springlifes verktyg får jag mycket stor hjälp och engagemang av Springlife med att hitta rätt upplägg och innehåll på kartläggningar men framförallt har Springlife stor kunskap i analysen av resultatet och vad som bör prioriteras för att vi ska nå våra målsättningar. Detta är till stor fördel för oss i vårt arbete med att följa upp medarbetarnas förutsättningar, mående och möjligheter till att utföra ett mycket gott arbete och bidra till uppfyllnad av våra övergripande mål!

Andreas Hellström, VD, SKAB


”Springlife ger oss en kartläggning över våra förutsättningar för hälsa och prestation vilket bidrar till att vi gör rätt aktiviteter som över tid har lyft prestationen i hela RedBridge. Under flera år har vi kontinuerligt öka nivån på ledarskapet, effektiviteten och målen som i sin tur skapat en positiv trend för vår tillväxt och lönsamhet. Samarbetet med Springlife har även varit värdefull för vår strävan i att skapa ett attraktivt RedBridge.

Stefan Andersson, VD, RedBridge

”Vi stod inför utmaningar gällande våra medarbetares mål kopplat till vår övergripande strategi. Genom att använda Springlifemetoden fick vi snabbt reda på vilka delar av målen vi i första hand behövde arbeta med och förbättra. Vi arbetade systematiskt med Springlifemetoden, vilket resulterade i en kraftigt förbättrad målkvalitet med 17% och att effektiviteten i organisationen ökade med 12%.

Per-Arne Vahlund, VD, Gavlefastigheter

Springlife FollowApp™ Increases revenue by $486,7401*

”Springlife’s FollowApp™ provided concrete action points that contributed to increasing
our access to patient care with improved revenue of approximately 35%.”

“We were able to perform at a higher level at a much lower and sustainable work intensity.”

“Less stress and increased performance resulted in a more sustainable operation.”

Fredric A. Reyelts, M.D. Medical Director for Innovation and Direct to Employer Strategy.
Mercy Health Physician Partners Innovative Primary Care A Member of Trinity Health.
Trinity Health (Livonia, Mich.): 92 hospitals and 107 continuing care locations. Employs around 129,000 individuals, including 7,800 physicians and clinicians in 22 states serving about 30 million people nationwide.

*Annualized for entire practice, 6 FTE providers.
MGMA all sector benchmark
75th percentile MGMA: 5755 wRVU; $322,790/physician/year