Referenser

Urval av referenser

AstraZeneca

Ett världsledande läkemedelsföretag når kraftfulla ekonomiska förbättringar

AstraZeneca valde att systematiskt arbeta med Springlifemetoden för att fokusera och accelerera mål och förbättringsarbetet. Springlifes verktyg var en accelerator inom det förbättringsarbetet som redan fanns på plats i organisationen i form av LEAN.

”Springlife har hjälpt oss att agera mer proaktivt och identifiera vad vi bör fokusera på. Att använda Springlifemetoden har gjort att vi kan prioritera vad vi behöver utveckla för att nå våra mål snabbare och maximera våra resultat.”

Åsa Brunzell
Head of HR, AstraZeneca Sweden Operations

Avdelningschef

Avdelningschef inom region

”Springlife har hjälpt mig att konkret jobba med mål. Jag har fått ett nytt synsätt och kommer att arbeta helt annorlunda med mål framöver med mina medarbetare.”

 

Avdelningschef inom region

Gavlefastigheter

Gavlefastigheter når en kraftigt ökad målkvalitet

”Vi stod inför utmaningar gällande våra medarbetares mål kopplat till vår övergripande strategi. Genom att använda Springlifemetoden fick vi snabbt reda på vilka delar av målen vi i första hand behövde arbeta med och förbättra. Vi arbetade systematiskt med Springlifemetoden, vilket resulterade i en kraftigt förbättrad målkvalitet med 17% och att effektiviteten i organisationen ökade med 12%.

Per-Arne Vahlund
VDGavlefastigheter

Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringslivet och kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och förvaltar allt från förskolor, kulturbyggnader till industri- och näringslivslokaler. Idag förvaltar Gavlefastigheter över 500 000 kvm lokalyta.

Skandia Fastigheter

Skandia Fastigheter visar ett fantastiskt resultat med en mycket hög prestationsnivå

Skandia Fastigheter har arbetat med Springlifemetoden sedan 2005.

”Vi har kontinuerligt sedan 2005 arbetat med Springlifemetoden vilket har varit ett viktigt och användbart verktyg i vårt mål- och förbättringsarbete. Trots en redan mycket hög och stabil prestationsnivån ledde detta till kraftfulla förbättringar.
Genom att kontinuerligt använda sig av Springlifemetoden har vi ökat prestationsnivån och säkerställt att organisationen presterar så effektivt som möjligt.”

Åsa Vannerus, HR Chef
Skandia Fastigheter

Skandia Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter till ett värde av över 30 miljarder kronor. Skandia Fastigheters portfölj består av 109 fastigheter med en uthyrbar yta om ca 1.1 miljoner kvadratmeter.

Högre chef

Högre chef inom näringslivet

”Tack vare Springlife har jag som chef fått ett verktyg där jag kan motivera och involvera medarbetarna på ett bättre och tydligare sätt.”

 

Högre chef inom näringslivet