Chefs- och medarbetaraktiviteter som bevisligen ökar omsättning, vinst och prestation

Springlife FollowApp™ ökar prestationen 10-12%
Omsättning och vinst 4-7%
ROI (Return-on-Investment) mellan 3-5 gånger.
Rollbaserade och prioriterade aktiviteter som lyfter din organisations prestation.

Kunskap från 25 års världsledande forskning

Springlifes FollowApp™ identifierar i realtid företags PRESTATIONSGAP.
Automatiserad intelligens informerad analys, baserad på en unik databas med 1,3 miljoner analyspunkter, tar fram konkreta chefs- och medarbetaraktiviteter som bevisligen ökar PRESTATIONEN med mätbar koppling till RESULTATFÖRBÄTTRINGAR, till exempel ökad omsättning, effektivare klimatarbete, och förbättrat resursutnyttjande inom verksamheten, samt stärkt medarbetarkraft och engagemang.

FollowApp™ drar nytta av över 25 års världsledande forskning vid Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Harvard University och Michigan State University under ledning av professor Bengt Arnetz. Arbetet har hela tiden förankrats hos Springlifes kunder inom kommuner och regioner, hälso-och sjukvård, privata företag i Sverige och utomlands samt multinationella företag.

Både chefer och medarbetare efterfrågar konkreta och skräddarsydda aktiviteter som bevisligen bidrar till att de når sina mål och även förbättrar hela företagets eller organisationens prestation och resultat. FollowApp™ ser till att både chefer och medarbetare engageras i förbättringsarbetet. Chefer spelar en central roll för verksamheten prestation. Men det krävs även att medarbetarna får reella möjligheter att själva kunna ta ett ansvar för att utveckla verksamheten.

FollowApp™ visar tre framtidsscenarios:
Vilken prestationsnivå uppnås med rätt insatta aktiviteter?
Vad händer om allt fortsätter som hittills?
Vilka risker finns på nersidan vid accelererat prestionstapp?

 Läs mer  Boka demo

Så tycker våra kunder

Springlife har hjälpt oss att agera mer proaktivt och identifiera vad vi bör fokusera på. Att använda Springlifemetoden har gjort att vi kan prioritera vad vi behöver utveckla för att nå våra mål snabbare och maximera våra resultat.

Åsa Brunzell

Head of HR, AstraZeneca Sweden Operations

Läs mer

Springlife verktyg ger oss en tydlig bild av våra potentialer och utmaningar, och med hjälp av Springlife analys kan vi ta datadrivna beslut för ett mer effektivt utvecklingsarbete.

Victoria Larsson

Verksamhetsutvecklare, Willab Garden AB

Läs mer

Vi stod inför utmaningar gällande våra medarbetares mål kopplat till vår övergripande strategi. Genom att använda Springlifemetoden fick vi snabbt reda på vilka delar av målen vi i första hand behövde arbeta med och förbättra. Vi arbetade systematiskt med Springlifemetoden, vilket resulterade i en kraftigt förbättrad målkvalitet med 17% och att effektiviteten i organisationen ökade med 12%.

Per-Arne Vahlund

VD Gavlefastigheter

Läs mer

Vi har kontinuerligt sedan 2005 arbetat med Springlifemetoden vilket har varit ett viktigt och användbart verktyg i vårt mål- och förbättringsarbete. Trots en redan mycket hög och stabil prestationsnivån ledde detta till kraftfulla förbättringar. Genom att kontinuerligt använda sig av Springlifemetoden har vi ökat prestationsnivån och säkerställt att organisationen presterar så effektivt som möjligt.

Åsa Vannerus

HR Chef, Skandia Fastigheter

Läs mer

Våra medarbetare är en viktig strategisk resurs och en förutsättning för att vi ska nå våra strategiska mål med god ekonomisk utveckling och nöjda kunder. Springlifes verktyg är en viktig del för oss i att prioritera våra aktiviteter och säkerställa att våra medarbetare har rätt förutsättningar för att vi ska lyckas med detta.

Peter Landin

VD, KBAB

Läs mer

Springlife ger oss kontinuerligt ett nuläge och framtidsprognos över våra ledares och medarbetares förutsättningar för hälsa och prestation. Utifrån de styrkor och utmaningar vi identifierar gör vi rätt aktiviteter som tillsammans lyfter prestationen i hela Orexo som i sin tur ger en positiv effekt på vår väg för långsiktig tillväxt.

Nikolaj Sørensen

VD och koncernchef, Orexo

Läs mer

Som användare av Springlifes verktyg får jag mycket stor hjälp och engagemang av Springlife med att hitta rätt upplägg och innehåll på kartläggningar men framförallt har Springlife stor kunskap i analysen av resultatet och vad som bör prioriteras för att vi ska nå våra målsättningar. Detta är till stor fördel för oss i vårt arbete med att följa upp medarbetarnas förutsättningar, mående och möjligheter till att utföra ett mycket gott arbete och bidra till uppfyllnad av våra övergripande mål!

Andreas Hellström

VD, SKAB

Läs mer

Springlife ger oss en kartläggning över våra förutsättningar för hälsa och prestation vilket bidrar till att vi gör rätt aktiviteter som över tid har lyft prestationen i hela RedBridge. Under flera år har vi kontinuerligt öka nivån på ledarskapet, effektiviteten och målen som i sin tur skapat en positiv trend för vår tillväxt och lönsamhet. Samarbetet med Springlife har även varit värdefull för vår strävan i att skapa ett attraktivt RedBridge.

Stefan Andersson

VD, RedBridge

Läs mer

Aktuellt