Personalen är företagets viktigaste resurs

Springlifes produkter både mäter nuläget och exekverar nödvändiga förbättringar – Detta leder till bevisbara ekonomiska förbättringar!

Kunskap baserad på över 20 års världsledande forskning

Vi kartlägger och mäter organisationers förutsättningar att nå prioriterade mål. Med stöd av över 20 års världsledande forskning sätter vi fokus på de bevisade områden som leder till förbättrade resultat. Specifikt utvalda aktiviteter säkerställer ett ökat engagemang och en högre prestation och hälsa på organisationers samtliga nivåer. Med Springlifes FollowApp™ kan chefer och medarbetare fokusera på de prioriterade aktiviteterna som får förbättringar och förflyttningar att verkligen ske! Vi använder digitaliseringens fördelar för att skapa struktur och uppföljning för ett garanterat förbättrat resultat.

 Läs mer  Boka demo

Så tycker våra kunder

Springlife har hjälpt oss att agera mer proaktivt och identifiera vad vi bör fokusera på. Att använda Springlifemetoden har gjort att vi kan prioritera vad vi behöver utveckla för att nå våra mål snabbare och maximera våra resultat..

Åsa Brunzell

Head of HR, AstraZeneca Sweden Operations

Läs mer

Springlife har hjälpt mig att konkret jobba med mål. Jag har fått ett nytt synsätt och kommer att arbeta helt annorlunda med mål framöver med mina medarbetare.

Avdelningschef

inom Region

Läs mer

Vi stod inför utmaningar gällande våra medarbetares mål kopplat till vår övergripande strategi. Genom att använda Springlifemetoden fick vi snabbt reda på vilka delar av målen vi i första hand behövde arbeta med och förbättra. Vi arbetade systematiskt med Springlifemetoden, vilket resulterade i en kraftigt förbättrad målkvalitet med 17% och att effektiviteten i organisationen ökade med 12%.

Per-Arne Vahlund

VD Gavlefastigheter

Läs mer

Vi har kontinuerligt sedan 2005 arbetat med Springlifemetoden vilket har varit ett viktigt och användbart verktyg i vårt mål- och förbättringsarbete. Trots en redan mycket hög och stabil prestationsnivån ledde detta till kraftfulla förbättringar. Genom att kontinuerligt använda sig av Springlifemetoden har vi ökat prestationsnivån och säkerställt att organisationen presterar så effektivt som möjligt.

Åsa Vannerus

HR Chef, Skandia Fastigheter

Läs mer

Tack vare Springlife har jag som chef fått ett verktyg där jag kan motivera och involvera medarbetarna på ett bättre och tydligare sätt.

Högre chef

inom näringslivet

Läs mer

Aktuellt