Produkt

Springlifes FollowApp™ används för att skapa mätbara resultat, både för verksamheter och individer

Springlife FollowApp™

Springlifes forskningsdatabas har över 1,2 miljon referensvärden.
I Springlife FollowApp™ finns våra riktvärden från forskningen och databasen. Riktvärden och resultat ger användare en tydlig bild om status och prioriterade aktiviteter.

Vill du veta mer om Springlife FollowApp™ och hur vi kan hjälpa din organisation, kontakta oss här.