Produkt

Springlifes FollowApp™ används för att skapa mätbara resultat, både för verksamheter och individer

Springlife FollowApp™

Springlife utvecklar och marknadsför SaaS applikationen FollowApp™ som dels kartlägger chefers och medarbetares prestationspotential, dels inkluderar proaktivt digitalt stöd och rådgivning för att hjälpa dessa så att prestationsförbättringarna verkligen sker i tid. Prestationsförbättringen leder till bevisbar finansiell förbättring

Springlifes forskningsdatabas har över 1,2 miljon referensvärden.
I Springlife FollowApp™ finns våra riktvärden från forskningen och databasen. Riktvärden och resultat ger användare en tydlig bild om status och prioriterade aktiviteter.

Vill du veta mer om Springlife FollowApp™ och hur vi kan hjälpa din organisation, kontakta oss här.